97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

आणीबाणी : तेव्हाची आणि अलीकडची


ज्या घटनेतून आपण कोणताही धडा शिकलो नाही अशी घटना म्हणजे आणीबाणी. जून 1975मध्ये 'ती' कुप्रसिद्ध आणीबाणी लादली गेली, म्हणून जून महिना हा आणीबाणीचं स्मरण करण्याचा महिना. आणीबाणीचं स्मरण चिरंतन राहावं यासाठी प्रयत्न करण्यात सध्या भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर आहे, तर काँग्रेसला सहसा या बाबतीत स्मृतिभ्रंश झाल्याचा आव आणण्याची सवय आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe