97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

जनमित्र भरतभाऊ


पाणी वापर संस्थांच्या संदर्भात भरतभाऊंनी देशाच्या व राजस्तरावर विविध समित्यांवर काम केले आहे. पाणी वापर महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून करावयाचे व्यवस्थापन (ए.ए.आय.एस.ए.) या कायद्याचे प्रारूप तयार करतांना भरतभाऊंच्या अनुभवाचा मोठाच फायदा राज्याला झाला. या कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रतिबिंब उमटले.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe