77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

स्वप्नं कवेत घेण्याचा प्रवास


इंदापूरजवळच्या निरवांगी गावात जन्मलेला संतोष आज भटक्या विमुक्तांच्या सामाजिक उत्थानासाठी चिंतनात्मक वैचारिक अधिष्ठान असलेली चळवळ जन्माला घालतोय. संतोषचं बोलणं प्रश्‍न उपस्थित करणारं होतंच पण फक्त प्रश्‍न विचारून थांबत नव्हतं, तर त्याची शोधलेली उत्तरं निर्माणच्या कामाचं वेगळेपण सांगणारी होती. संतोषचा प्रवास समाजानं उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना रचनात्मक कामाच्या उभारणीनं दिलेल्या उत्तरांचा आहे. रानातल्या वस्तीतील पोरानं स्वत:च्या समाजासाठी निर्माण केलेल्या अवकाशाचा हा प्रवास आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe