97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

थँक्यू अरुणभाऊ!


अरुण जाधव हे काही अभ्यासक-विचारवंत नाहीत. चळवळीत घडलेला हा एक रांगडा कार्यकर्ता. जातिव्यवस्थेने जन्मजात दिलेल्या ओंगळ अवकाशात या माणसाने सन्मानाने जगण्याचा आपला एक मार्ग शोधला. आपल्या ओबड धोबड जगण्याचा विस्तार करत अरुणभाऊंनी गेल्या दहा वर्षात अहमदनगरमध्ये एका व्हायब्रंट संघटनेचं बीज रोवलं.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe