97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

साहित्याचे राजकारण


एखाद्या वस्तूचे वास्तवदर्शी स्वरूप समजून घेण्यासाठी त्या वास्तवाची अचूकपणे जाण व्यक्त करणारे शब्द, भाषा, परिभाषा तितकीच महत्त्वाची आहे. तिच्या अचूक भाषिक जाणिवेतून वस्तू-वास्तव आणि नव बदलाला व्यक्त करणाऱ्या नवसंज्ञेचे, भाषेचे द्वंद्व अभिप्रेत आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe