97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

१८७१चा कायदा- समाजशास्त्रीय अवलोकन


१८७१चा गुन्हेगार जमाती कायदा हा बिटिश राजवटीची आर्थिक धोरणे, भारतातील अभिजन समुदायांची वर्चस्ववादी भूमिका आणि भटक्या समुदायांविषयी असणारा नकारात्मक वैश्‍विक दृष्टिकोणाचा परिपाक आहे. भटक्या समुदायांमध्ये आढळणारी गुन्हेगारी हे केवळ निमित्त असून भांडवलवादी व्यवस्थेचे हितसंबंध अधिक महत्त्वपूर्ण ठरतात.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe