97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

समीक्षा आंदोलनांची


जोपर्यंत जातीविरहित मानवतावादी विचार घेऊन व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचे अधिष्ठान घेऊन आंदोलन उभे करीत नाही आणि त्यांच्या विचारांनी जागृत युवकांची फळी तयार करीत नाही, तोपर्यंत कोणतेही आंदोलन यशस्वी होऊ शकणार नाही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe