97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

मसणजोगी समाजाची स्थितिगती


निरक्षरता, नेतृत्त्वाचा अभाव, आर्थिक कमकुवतता आणि सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जातपंचायत ही मागासपणाची कारणे असून पुढील या जातीमध्ये परिवर्तन होणे हे अत्यंत जिकिरीचे असल्याचे दिसते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe