97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

विसोबा खेचर ते मल्लेशप्पा कलबुर्गी


शरण परंपरा नेमकी काय आहे हे केवळ कन्नड भाषिकांनाच नव्हे तर शरण विचाराच्या सर्वच जगभरच्या अभ्यासकांना अधिक स्पष्टपणे सांगण्याचं मोठं श्रेय हे एम. एम. कलबुर्गी यांचं आहे. त्या अर्थाने ते बारावे शतक आणि आधुनिक जग यांच्यातला महत्त्वाचा दुवा आहेत. या अर्थाने कलबुर्गी हे आजचे विसोबा खेचर आहेत, असे म्हणता येते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe