97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

डेपो प्रोव्हेराच्या निमित्ताने


स्त्री आरोग्याचा प्रश्न आला की मुख्यत: प्रजननाचा मुद्दा लक्षात घेतला जातो, बाकी सर्व मुद्दे गौण ठरतात. आणि जर त्या स्त्रिया तिसऱ्या जगातील भारतासारख्या देशातल्या, त्यातही दलित, आदिवासी व अल्पसंख्याक धार्मिक समुदायातल्या असतील तर नको असलेली लोकसंख्या वाढवणारी यंत्रे एवढेच त्यांचे अस्तित्त्व. बाकी सारे नगण्य. मानवी अधिकार वगैरे सारेच गौण.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe