97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

जीएसटी : संकल्पना आणि व्यवहार


दहा/बारा वर्षे चालू असलेल्या व सर्व राजकीय पक्षांचा समावेश असलेल्या या चर्चेवरून जीएसटीची अपरिहार्यता सर्वांना मान्य झाली होती हे खरेच. या करविषयक बदलांचा भिन्न समाजघटकांवर निरनिराळा परिणाम होत असल्याने राजकारणाचा संदर्भ अजिबात टाळता येणार नसला तरी या करबदलांचे स्वरूप समजावून घेताना पक्षनिरपेक्ष पद्धतीने विचार करणे योग्य ठरेल

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe