97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

विरोधक सैरावैरा


आपलं म्हणणं लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि लोकांचा सहभाग मिळवणं हे विरोधकांपुढचं आव्हान आहे. मोदींच्या विरोधकांना (केवळ वैयक्तिक विरोधक नव्हे, तर नव्या प्रबळ सत्ताकेंद्राचे विरोधक) आपल्या कार्यकर्त्यांसाठी अशा संधी शोधण्याची गरज आहे की त्याद्वारे मतदारांसोबतचा संवाद त्यांना नव्याने सुरू करता येईल.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe