97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

त्रिवार तलाक, स्त्रिया व कायदे...


शायराच्या मूळ अर्जात तलाक-ए-बिद्द्त, निकाह हलाला व बहुपत्नीत्व ह्या शरीयाच्या तीनही गोष्टींच्या विरोधात दाद मागितलेली होती. हा खटला सुरू होतानाच घटनापीठातर्फे घोषणा करण्यात आली की फक्त तलाक-ए-बिद्द्त ह्या जुबानी तलाकबद्दल विचार केला जाईल.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe