97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

भूमी उसवून भूमिगत होताना


डोंगर ओलांडून गावात पोचलो तेव्हा सावल्या पायांत आल्या होत्या. ग्रामदैवत क्षेत्रपालेश्वाराच्या देवळाच्या सभामंडपात गावकरी दाटीवाटीनं जमले होते. सगळे आमचीच वाट पाहत खोळंबले होते हे जाणवलं. मग सुरुवातीच्या औपचारिकतेत फार वेळ न दवडता पर्यावरण रक्षा मंचच्या प्रा. दुखंडे सरांनी थेट प्रश्न केला, सरपंच, मग काय ठरलं तुमचं? काय निर्णय झाला गावाचा? इको सेन्सिटिव झोनला विरोध करायचा की त्यासाठी आग्रही राहायचं?

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe