97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

खोले प्रकरण : जातिशुद्धी व स्त्रीमुक्तीचा प्रश्न्


ही घटना धक्कादायक असली, तरी अपवादात्मक निश्चितच नाही. वरच्या जातीच्या ‘घरमालक’ स्त्रियांकडून अशा प्रकारची अवहेलना व भेदभाव हा खालच्या जातीच्या मोलकरणींचा नित्याचा अनुभव आहे. भारतीय स्त्रिया ह्या स्त्री म्हणून एकसंध आहेत हे केवळ मिथक आहे आणि त्यांच्यामधील जातीच्या पातळीवरचे स्तरीकरण व भेदरचना किती बळकट व खोलवर रुजलेले आहे, हे या घटनेवरून दिसून आले.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe