97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

नोटाबंदी : साम्राज्यवादाचा फास


निश्चलनीकरणामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ३.१ टक्क्यांनी घट झाली. हा आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसलेला मोठा तडाखा आहे. वास्तविक विकासाचा दर ७ टक्के असा सरासरी असताना तो या अविचारी धोरणामुळे ५ टक्के इतका खाली आला आहे. कित्येक लघु उद्योग आणि शेती उद्योग समूळ नष्ट झाले.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe