97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अल्पमती, अल्पदृष्टी कॉर्पोरेट भांडवलशाही


वस्तुमाल-सेवांच्या उत्पादनासाठी महाकाय उत्पादनक्षमता तयार केल्या गेल्या आहेत. त्यातून जे उत्पादन करणार ते काही गोडाऊनमध्ये ठेवण्यासाठी वा शोकेसमध्ये ठेवण्यासाठी नाही ना?

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe