97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

खोले प्रकरण : जातिशुद्धी व स्त्रीमुक्तीचा प्रश्नर


घरेलू कामगार हा एक आर्थिक वर्ग म्हणून जरी आधुनिक काळात निर्माण झालेला असला तरी घरेलू काम एक अपरिहार्य असे श्रमाचे क्षेत्र म्हणून आधुनिक-पूर्व काळापासून अस्तित्वात होते. हे काम पितृसत्ता पूर्ण विकसित होण्याच्या पूर्वीपासून स्त्रिया करीत आलेल्या आहेत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe