97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

जागतिकीकरणातील अंतर्विरोध : संधी, धोके व आव्हाने


जागतिकीकरणातील उफाळून आलेल्या अंतर्विरोधांची चर्चा ही मुख्यत्वे गेल्या दीड-दोन वर्षात युरोप, ब्रिटन, अमेरीकेत घडलेल्या नाट्यपूर्ण घटनांच्या पार्श्वकभूमीवर केली आहे. भारताचे संदर्भ त्यात क्वचितच येतील.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe