97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अर्थशास्त्राचे नोबेल - अर्थ आणि अन्वयार्थ


लोक आपले आर्थिक निर्णय घेताना काही वेळा अविवेकी पद्धतीने विचार करतात. दीर्घकालीन लाभाचा विचार न करता अल्पकाळाला अधिक प्राधान्य देतात, असे थॅलर यांचे मत आहे. पारंपरिक तात्त्विक आर्थिक सिद्धांताला मानवीय स्पर्श देण्याची लक्षणीय कामगिरी थॅलर यांनी केली आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe