77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

एस. टी. संपाच्या निमित्ताने


ऐेन दिवाळीच्या धामधुमीत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि नागरी जीवनाची जीवनवाहिनी असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस. टी.) एक लाख कर्मचार्यांअनी 16 ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्रीपासून संपाचे हत्यार उपसले आणि राज्यभर दिवाळीच्या लगबगीत एका नव्या संकटाची भर पडली.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe