97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कांचा इलायांचा बचाव करताना


कांचा इलाया यांना जाहीर धमक्या देणार्याल लोकशाहीविरोधी तत्त्वांना अधोरेखित करणे, एवढ्यापुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नाही. कांचा इलाया यांचे काही बरे-वाईट होईल म्हणून अशा फॅसिस्ट हिंदुत्ववादी ब्रिगेडला लगाम घालणे, एवढ्यापुरतेदेखील हे प्रकरण सीमित नाही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe