97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

पद्मावतीच्या कथा


अकबर काय, नी औरंगजेब काय, ताजमहाल काय नी पद्मावती काय जे जे म्हणून उपयोगाला येईल ते सगळे वापरायचे. कारण तसे केल्यावरच अर्थकारणाचे, विकासाचे, समतेचे, दलितांचे, समूहा-समूहातील दुफळ्यांचे मुद्दे बाजूला पडतील.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe