97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

प्रश्नच प्रश्न


निरंजन टकले यांच्या या वृत्तांकनातून या प्रकरणाबाबत अनेक गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. या सर्व प्रश्‍नांची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe