97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कलम 498 अ : मालकी हक्क ते मानवी हक्क


ज्या पायात स्त्रिया गाडल्या जातात ती पुरुषप्रधान विवाहसंस्था स्त्रियांकडे मालकी हक्काच्या भावनेने पाहते. तिथून मानवी हक्कांपर्यंत पोचायचे तर स्त्रियांची ती वाटचाल सुकर करणारे कायदे हवेत... इतक्या वर्षांच्या स्त्रियांच्या चळवळीनंतरही इनमीन हातांच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच कायदे खास स्त्रियांच्यासाठी झालेले आहेत. 498 अ हा त्यातलाच एक.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe