97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

न्यायाची ऐशी तैशी


कायद्याच्या, राज्यघटनेच्या चौकटी उद्ध्वस्त करून सूडाचा न्याय प्रस्थापित होणे हे भारताला पुन्हा एकदा आदिम काळात घेऊन जाण्यासारखे होईल हे आपल्याला कधी कळेल?

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe