97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

एस. टी. संपाच्या निमित्ताने


शेजारच्या राज्यापेक्षा आपल्या प्रवासी वाहतुकीतील एस. टी.चे योगदान कमी आहे. त्यांच्या किमान वेतनश्रेणीपेक्षा आपली वेतनश्रेणी खूप कमी आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe