77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

गुलमोहर


रविवार असल्याने एव्हाना चार वेळा वाजलेला अलार्म बंद करुन ऋचा पुन्हा पांघरुन ओढून, आदल्या दिवशीचा कामाचा शीण कमी करण्याचा प्रयत्न करत होती. एवढ्यात बॉसचा फोन असल्याची वर्दी रिंगटोनने दिली.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe