77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

बाबरी पतनाची पंचवीस वर्ष


वादग्रस्त जागेवर देशातील प्रत्येक जाती-धर्मातील नागरिकास उपयोगी पडेल असे जागतिक दर्जाचे ग्रंथालय उभारले जावे, त्यात विज्ञान, सामाजिक आणि राज्यशास्त्रावर अभ्यास व संशोधन केले जावे. अत्यल्प खर्चात जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळेल अशी सोय तिथं असावी.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe