77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

जागतिक मानवाधिकार आणि आपण


१० डिसेंबर, १९४८ रोजी युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघाने युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ राइटस् म्हणजेच जागतिक मानवांच्या अधिकारांचा जाहीरनामा स्वीकृत आणि प्रकाशित केला. या घटनेला सरत्या वर्षाच्या डिसेंबरमध्ये ७० वर्षे पूर्ण झाली.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe