77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

गुरुत्वाकर्षण आणि दुसरा ब्रह्मगुप्त


गुरुत्वाकर्षणाच्या सिद्धांताचा जनक कोण? या प्रश्नायचे शाळकरी मुलंसुद्धा ‘न्यूटन’ असेच उत्तर देणार. परंतु हे खोटं ठरवण्याचा महान पराक्रम एका शिक्षणमंत्र्यांनी केला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe