77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

कलिंगनगर : विनाशावाटे चाले विकास


कलिंगनगर येथे २ जानेवारी २००८ रोजी आदिवासी जमावावर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामध्ये १३ आदिवासी ठार झाले होते. गोळीबाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या पी. के. मोहंती आयोगाचा अहवाल १४ डिसेंबर २०१७ला ओडीसा सरकारने जाहीर केला. अहवालात गोळीबाराला जबाबदार असलेल्या पोलीस आणि सरकारी अधिकार्यां ना निर्दोष ठरवले गेले आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe