77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

निष्कर्षांमधली खोट : उदारमतवादाची झाडाझडती


उदारमतवादी सार्वजनिक चर्चाविश्वापमध्ये विशेषतः उदारमतवादी राजकीय विचारामध्ये तर हमखासच लोकानुरंजनवादाच्या स्वस्तपणाविषयी अत्यंत कुत्सित भाषेत लिहिलेलं असतं. खरं तर ही एकच बाब उदारमतवादी विचारांचा दरिद्री उथळपणा स्पष्टपणे समोर आणणारी आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe