77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

निवडणुका आणि अर्थसंकल्प २०१८


२०१९ साली होणार्याप निवडणुका नजरेसमोर ठेवून बेतलेला असे १ फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर झालेल्या अंदाजपत्रकाचे वर्णन अनेकांनी केले आहे. यात नापसंतीचा रोख दिसत असला, तरी अर्थसंकल्पाचे आर्थिक परिमाण नजरेआड करता येत नाहीत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe