77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

फहमिदा रियाझ यांच्या दोन कविता


तुम्ही तर बिलकूल आमच्यासारखे निघालात > मी बेपत्ता झालोय