77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

वित्तसाक्षरता व गरिबांचे सक्षमीकरण


आतापर्यंत गरिबांसाठी योजलेल्या सरकारी योजनांचा भर अनुदान, सबसिडीवर असायचा. गरिबांसाठी बनवलेली वित्तीय प्रॉडक्ट्स ही सरकारी योजनांचा भाग नाहीत. ती वित्तीय मार्केटने गरिबांसाठी बनवलेली प्रॉडक्ट्स आहेत. सरकारकडून सबसिडी व अनुदान मिळणे व वित्तीय मार्केटमधून वित्तीय प्रॉडक्ट व सेवा खरेदी करणे यामध्ये मूलभूत फरक आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe