77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

दोन दस्तऐवजांचा ताळमेळ सांधताना


नुकतेच केंद्र शासनातर्फे आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 हे दोन दस्तऐवज प्रकाशित झालेले आहेत. सामान्यपणे लोकांमध्ये, वेळेच्या अभावी व विविध क्षेत्रांशी संबंध नसल्यामुळे, अशी सवय असते की केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वत:च्या क्षेत्रांसंबंधी (नोकरदार, व्यवसायिक, व्यापारी, उद्योजक) उत्पन्नातील करांमध्ये काही वाढ झाली आहे का किंवा काही सवलत मिळाली आहे का, एवढे पाहून तो अर्थसंकल्प संपूर्ण देशासाठी चांगला, की वाईट या विषयी मत व्यक्त कले जाते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe