77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

सार्थवाह समाजवादी


ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांचे निधन सर्वांसाठीच चटका लावणारे आहे. वयाच्या नव्वदीत असूनही मनात प्रचंड आशावाद घेऊन भाई राजहंसासारखे वावरले.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe