77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

श्रावस्तीचा प्रज्ञावंत


दलित व आंबेडकरी साहित्य चळवळीचा विचार करताना डॉ. गंगाधर पानतावणे आणि ‘अस्मितादर्श’ या त्रैमासिकाच्या उल्लेख अपरिहार्य ठरतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe