77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

विंदांचं साहित्य का वाचलं/अभ्यासलं पाहिजे?


जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं विंदांवर काही लेख लिहिले जातील, त्यांच्या कवितांचं वाचन होईल. वर्ष संपून जाईल, आठवण पुसट होत जाईल. पण अशा सांकेतिक स्वरूपाच्या इव्हेंटमध्ये त्यांना बसवता येणार नाही आणि तसं बसवणं म्हणजे त्यांच्या कवितेवर, समीक्षास्वरूप लेखनावर, त्यांच्या जीवनवेधी संवेदनेवर अन्याय केल्यासारखं होईल.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe