77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

वीज निर्मिती आणि प्रदूषण


लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. आपल्याकडील युवा लोकसंख्येचं प्रमाणही इतर देशांपेक्षा अधिक आहे. यामुळे भविष्यात आपली ऊर्जा वापराची गरज वाढत रहाणार आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe