77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

गरिबांचे वित्तीय सक्षमीकरण डाव्या परिवर्तनवादी चळवळीला पूरक


गरिबांना औपचारिक वित्तीय क्षेत्रात आणण्याचा कार्यक्रम हा गरिबांसाठीचा लोकल्याणकारी कार्यक्रम निश्चि तच नाही. किंबहुना वित्त क्षेत्रातील कुंठितावस्थेमुळे ते क्षेत्र नवनवीन गिर्हााईकांच्या शोधात आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe