77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

तिच्या आठवणींचा जागर


आपल्याला नेमके काय हवे आहे, काय करायचे आहे आणि आपला प्राधान्यक्रम कोणता असायला हवा याची रजनी इतकी चांगली वैचारिक स्पष्टता मला दुसर्याप कोणत्याही दलित स्त्रीवादी कार्यकर्तीमध्ये दिसली नाही

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe