77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

जागतिक भांडवलशाही व कामगारवर्ग


कामगार लढ्याला तिसर्याी आयामाची भर पडली आहे : जागतिक भांडवलशाही विरुद्ध लढा. ही तिसरी फ्रंट खूपच गुंतागुंतीची व एका अर्थाने अमूर्त सिद्ध होत आहे. त्यातून कामगार वर्गाला एकप्रकारची हतबलता आलेली आहे. त्यामुळे कामगार वर्गाचे लढे सोपे राहिलेले नाहीत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe