77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

बापू बिरू : गुन्हेगारी आणि बंडखोरीतील द्वंद्व


अन्याय अत्याचाराविरुद्ध कायदा हाती घेऊन लढणार्या बहुजन जातीजमातींमधील बंडखोरांना लोकमानसात गुन्हेगार किंवा प्रतिगुन्हेगार न मानता अन्यायाविरुद्ध लढणार्याल शूर नायकाची प्रतिमा बहाल केलेली दिसते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe