77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

इराक युद्धाची फलश्रुती


इराक युद्ध या शतकातील सर्वात भीषण मानवी व मानव-निर्मित अरिष्टांपैकी एक आहे; एवढेच नव्हे तर त्याने आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापकीय यंत्रणेचे लाजिरवाणे अपयश अधोरेखित झालेले आहे, असेच म्हणावे लागेल.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe