77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

सीपीएम परिषदेच्या निमित्ताने काही नोंदी


माकप हा एक राष्ट्रीय ओळख असलेला पक्ष आहे व त्यास संसदीय कार्यप्रणालीचा अनुभव आहे. ह्या पक्षाने आजपर्यंत भारतातील तीन राज्यात सरकारे चालविली आहेत आणि भारताच्या संसदेतदेखील त्याचे लक्षणीय अस्तित्व राहिले आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe