77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

वर्तमानाचे भान सजग करणारे पुस्तक


तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांवर, मनुवादी शोषणनिष्ठेवर तीव्र आक्षेप घेतानाच लेखकाने ओबीसी समाज हिंदुत्त्वाचा पालनकर्ता आणि विषमतेचा रक्षणकर्ता कसा ठरला आहे याचाही आढावा घेतलेला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe