77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

जागतिक भांडवलशाही व कामगार वर्ग


कामगार वर्गाची ताकद तीन संरक्षक कड्यांमधून आलेली असते हे आपण मागच्या लेखात बघितले. त्या तिन्ही कड्या जागतिक भांडवलशाहीने पद्धतशीरपणे कशा कमकुवत केल्या हे आपण लेखात बघणार आहोत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe