77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

गुजरात दंगे - सत्याचा रहस्यभेद


२००२च्या गुजरात दंगलीमागील अनेक गोष्टींचे रहस्योद्घाटन करणारे राणा अय्युब लिखित ‘गुजरात फाइल्स’ हे इंग्रजी भाषेतील पुस्तक मराठी भाषेत उपलब्ध झाले आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe